Description / Beschreibung
Teilen
Бүтээгдэхүүний мэдээлэл рүү шилжих
  • 32 BP Pavilion 3210ns NVIDIA NVIDIA NVIDIA GEEFATE GEEFATE GEEFATE GEEFATE GEARATE RTOMATEAR GEARATER GEARATER RTOMATER GEARATER GEARATER GEARSEAR RTOMATER GEARATER RATHATER RAMATERS RTEMATEREAR RTOMATER GEARTATER RTOMATER RAMALSEREAR RTOMATER RAMARE 1650 TI GBARE GBATER 16 GB RAM 1 TB S
  • 32 BP Pavilion 3210ns NVIDIA NVIDIA NVIDIA GEEFATE GEEFATE GEEFATE GEEFATE GEARATE RTOMATEAR GEARATER GEARATER RTOMATER GEARATER GEARATER GEARSEAR RTOMATER GEARATER RATHATER RAMATERS RTEMATEREAR RTOMATER GEARTATER RTOMATER RAMALSEREAR RTOMATER RAMARE 1650 TI GBARE GBATER 16 GB RAM 1 TB S
  • 32 BP Pavilion 3210ns NVIDIA NVIDIA NVIDIA GEEFATE GEEFATE GEEFATE GEEFATE GEARATE RTOMATEAR GEARATER GEARATER RTOMATER GEARATER GEARATER GEARSEAR RTOMATER GEARATER RATHATER RAMATERS RTEMATEREAR RTOMATER GEARTATER RTOMATER RAMALSEREAR RTOMATER RAMARE 1650 TI GBARE GBATER 16 GB RAM 1 TB S
  • 32 BP Pavilion 3210ns NVIDIA NVIDIA NVIDIA GEEFATE GEEFATE GEEFATE GEEFATE GEARATE RTOMATEAR GEARATER GEARATER RTOMATER GEARATER GEARATER GEARSEAR RTOMATER GEARATER RATHATER RAMATERS RTEMATEREAR RTOMATER GEARTATER RTOMATER RAMALSEREAR RTOMATER RAMARE 1650 TI GBARE GBATER 16 GB RAM 1 TB S
  • 32 BP Pavilion 3210ns NVIDIA NVIDIA NVIDIA GEEFATE GEEFATE GEEFATE GEEFATE GEARATE RTOMATEAR GEARATER GEARATER RTOMATER GEARATER GEARATER GEARSEAR RTOMATER GEARATER RATHATER RAMATERS RTEMATEREAR RTOMATER GEARTATER RTOMATER RAMALSEREAR RTOMATER RAMARE 1650 TI GBARE GBATER 16 GB RAM 1 TB S
  • 32 BP Pavilion 3210ns NVIDIA NVIDIA NVIDIA GEEFATE GEEFATE GEEFATE GEEFATE GEARATE RTOMATEAR GEARATER GEARATER RTOMATER GEARATER GEARATER GEARSEAR RTOMATER GEARATER RATHATER RAMATERS RTEMATEREAR RTOMATER GEARTATER RTOMATER RAMALSEREAR RTOMATER RAMARE 1650 TI GBARE GBATER 16 GB RAM 1 TB S
1 аас 6

HP

Alles-In-Einem HP Pavilion 32-b1010ns NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3050 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 31,5" i7-13700T 16 GB RAM 1 TB S

Удал ердийн үнэ 9,513,000 MNT
Удал ердийн үнэ 10,353,000 MNT Борлуулалтын үнэ 9,513,000 MNT
Худалдаа Зарлагдсан
НӨАТ-ыг багтаасан болно. Тээвэрлэлтийн үйлчилгээ Тооцоо хийхдээ тооцно