Description / Beschreibung
Teilen
Бүтээгдэхүүний мэдээлэл рүү шилжих
  • Ширээний компьютер HP HP OMEN 45L GT22018NS NVIDIA GEEFCE RTX 4080 I913900K 64 ГБ RAM 2 TB SSD
  • Ширээний компьютер HP HP OMEN 45L GT22018NS NVIDIA GEEFCE RTX 4080 I913900K 64 ГБ RAM 2 TB SSD
  • Ширээний компьютер HP HP OMEN 45L GT22018NS NVIDIA GEEFCE RTX 4080 I913900K 64 ГБ RAM 2 TB SSD
  • Ширээний компьютер HP HP OMEN 45L GT22018NS NVIDIA GEEFCE RTX 4080 I913900K 64 ГБ RAM 2 TB SSD
  • Ширээний компьютер HP HP OMEN 45L GT22018NS NVIDIA GEEFCE RTX 4080 I913900K 64 ГБ RAM 2 TB SSD
  • Ширээний компьютер HP HP OMEN 45L GT22018NS NVIDIA GEEFCE RTX 4080 I913900K 64 ГБ RAM 2 TB SSD
  • Ширээний компьютер HP HP OMEN 45L GT22018NS NVIDIA GEEFCE RTX 4080 I913900K 64 ГБ RAM 2 TB SSD
  • Ширээний компьютер HP HP OMEN 45L GT22018NS NVIDIA GEEFCE RTX 4080 I913900K 64 ГБ RAM 2 TB SSD
  • Ширээний компьютер HP HP OMEN 45L GT22018NS NVIDIA GEEFCE RTX 4080 I913900K 64 ГБ RAM 2 TB SSD
1 аас 9

HP

Ширээний компьютер HP HP OMEN 45L GT22018NS NVIDIA GEEFCE RTX 4080 I913900K 64 ГБ RAM 2 TB SSD

Удал ердийн үнэ 18,242,000 MNT
Удал ердийн үнэ 19,852,000 MNT Борлуулалтын үнэ 18,242,000 MNT
Худалдаа Зарлагдсан
НӨАТ-ыг багтаасан болно. Тээвэрлэлтийн үйлчилгээ Тооцоо хийхдээ тооцно