Description / Beschreibung
Teilen
Бүтээгдэхүүний мэдээлэл рүү шилжих
1 аас 1

iggual

Desettop PC I5GB PSIP801 I5GB RAM 16GB RAM 16 GB SSD 1 TB RAM 1 TB SSD 1 TB SSD

Удал ердийн үнэ 1,995,000 MNT
Удал ердийн үнэ 2,267,000 MNT Борлуулалтын үнэ 1,995,000 MNT
Худалдаа Зарлагдсан
НӨАТ-ыг багтаасан болно. Тээвэрлэлтийн үйлчилгээ Тооцоо хийхдээ тооцно