Description / Beschreibung
Teilen
Бүтээгдэхүүний мэдээлэл рүү шилжих
1 аас 2

Ewent

Power кабель EEC320-аас C13 хүртэл

Удал ердийн үнэ 72,000 MNT
Удал ердийн үнэ 0 MNT Борлуулалтын үнэ 72,000 MNT
Худалдаа Зарлагдсан
НӨАТ-ыг багтаасан болно. Тээвэрлэлтийн үйлчилгээ Тооцоо хийхдээ тооцно
Хэмжээ